Sunday, April 22, 2012

Nhiệt độ và màu hoa lan huệ

Mùa lan huệ năm nay vì bận chăm sóc cháu ngoại ở Saigon nên những củ huệ ở Dalat có vòi bông được tôi đem hết về Saigon để ngắm vì nghĩ để ở TSV sẽ hoài phí vì không có người thưởng thức! Trong số những củ huệ đem về có cả đám huệ nội mua ở Dalat lẫn những củ huệ ngoại mua từ nước ngoài. Và đã xảy ra một hiện tượng lạ.

Bạn hãy nhìn hai bông lan huệ này, đều là Candy floss / Hồng tiên và bạn có nhận ra sự khác biệt không?

 Candy floss - TSV 2011

Candy floss - Saigon 2012

Tương tự như thế, đây là Apple blossom / Hồng đào

Apple blossom - TSV 2011

Apple blossom - Saigon 2012

Và cuối cùng là Cẩm tiên

Cầm tiên - TSV 2011

Cẩm tiên - Saigon 2012

Trước giờ tôi vẫn chủ quan cho rằng, ở nơi có nhiệt độ cao hoa sẽ có màu đậm hơn nơi nhiệt độ thấp. Điều này phù hợp với cây sứ Thái được trồng ở xứ nóng nơi có nhiệt độ và sóng tia cực tím cao sẽ có màu thắm hơn nơi có nhiệt độ thấp. (Tham khảo tài liệu ở đây).

Ấy thế nhưng trong trường hợp lan huệ trên đây, thực tế chứng minh ngược lại: khi lên vòi và trổ bông ở TSV,  đám lan huệ của tôi có màu đậm hơn lúc được đem về Saigon! Điều này cũng phù hợp với tài liệu này.

Một số người trồng lan huệ trên một diễn đàn ở nước ngoài cũng khẳng định, nhiệt độ có thể làm thay đổi màu sắc của lan huệ. (Xem thêm tại đây.)

Tôi muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bạn đang trồng những loại lan huệ giống ngoại ở Saigon, có thể mùa sau cây bông của các bạn sẽ không còn màu sắc tươi thắm như mùa này khi chúng mới được nhập về. Và bạn có thể tin rằng màu sắc thay đổi là do nhiệt độ và tia cực tím có trong ánh sáng mặt trời ở Saigon gây nên.
Related Posts with Thumbnails