Friday, November 18, 2011

Cập nhật hình ảnh về cây Hồng môn / Anthurium đã hạ gốc

Hồi tháng 9, tôi có nói về việc hạ gốc cây hồng môn. Sau hai tháng ổn định trong chậu trồng mới, cây hồng môn đã phát triển ngon lành và ra thêm một cái bông mới.


Xin cập nhật để các bạn đọc thêm yên tâm. Nếu các bạn chưa mạnh dạn hạ gốc những cây hồng môn của mình thì bạn hãy tiến hành đi nhé. Bạn có thể xem lại bài viết về cách hạ gốc hồng môn ở đây.
Giờ đây cây hồng môn này của TSV nhìn thấy hài hòa hơn trước rất nhiều.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails